Menu Tickets

Pastoor J. van Noot

Vreemde biecht

Pastoor Jac. J. van Noot onthuld dat hij samen met priester Alfred Ronse een bezoek heeft gehad van Josephine Rombouts, de jonge dienstmeid van Kasteel de Haar die enkele jaren geleden onder mysterieuze omstandigheden verdween. Volgens de Pastoor wilde Josephine bij hem biechten over het stelen van goud. De verschijning vond plaats in de smidse van het klooster in Utrecht. De Pastoor is er van overtuigd dat Josephine is vermoord, maar dat zij dit zelf nog niet realiseert.

Priest J. van Noot

Priest J. van Noot